Diesel

e+ i e10+: els Diesels més avançats


La nova formulació exclusiva dels carburants Repsol, Neotech, és una òptima combinació de components milloradors, únics en el mercat, que garanteixen una màxima qualitat i autenticitat, prolongant les prestacions de'estrena del teu vehicle.

e+, el nou gasoil tipus A de Repsol YPF, ja està a la seva disposició a la nostra Estació de Servei. Sempre atents a les necessitats dels nostres cliente, ara els presentem aquest revolucionari combustible, ideal per prolongar la vida i la salut del seu motor. Gràcies als seus additius exclusius i les seves molècules selectives, el sistema d'alimentació i els injectors es mantenen nets, evitant la corrosió i protegint les pretacions del seu motor.

El e10+ representa l'última generació de combustibles diesel. Potenciï al màxim les prestacions del seu motor, i protegeixi la seva salut i el nostre medi ambient amb un gas-oil que s'anticipa en anys a les exigències i normatives europees.

Principals avantatges


 • Protegeix i allarga la vida del motor
 • Optimitza el consum
 • Estalvia costos de manteniment
 • Conducció més suau i silenciosa
 • Millor arrencada en fred
 • Repostatge més ràpid i sense esquitxar
Avantatges addicionals del e10+:
 • Eliminació del sofre
 • Desactivador de metalls que neutralitza els mecanismes que degraden el combustible i afavoreixen l'eliminació de dipòsits

Efitec

Una nova gamma de gasolines

Àrea Eurotrak presenta Efitec 95 y Efitec 98, la nova gamma de gasolines, líder en tecnología i protecció medi-ambiental. Allargui la vida del seu motor, estalvii en manteniment i preservi el medi ambient, reduint les seves emissions de CO2, amb aquestes revolucionàries gasolines, que també són compatibles amb altres.
Característiques Efitec 95 Efitec 98
Nivell de sofre 50 ppm Sense sofre
Nou additiu de darrera generació
Millora de prestacions
Millor protecció del motor
Reducció d'emissions
Menor consum
Millor vida i rendiment del catalitzador
Aprofita prestacions alta gamma

Diesel

Què és el AdBlue??


El AdBlue és un líquid clar i incolor que té el nom químic de Solució Aquosa d’Urea 32,5% en pes i el nom comercial de solució d’urea grau automoció, AUS 32, AdBlue. El AdBlue deu complir unes especificacions molt estrictes descritas segons la norma DIN70070. El AdBlue deu mantenir-se en un rang de temperatures de -11ºC - +30ºC, i el producte té una durada d’un any.

Què és la tecnologia SCR?


La tecnologia SCR (reducció catalítica selectiva) és la reducció de les emissions que es generen durant la combustió del motor mitjançant un convertidor catalític que forma part del sistema d’escapament del vehicle. La tecnologia SCR requereix un subministrament continu de AdBlue, solució d’Urea al 32,5% de màxima qualitat, com a agent reductor. El AdBlue es carrega en el vehicle en un depòsit separat del del gasoil.

Avantatges de la tecnologia SCR


 • Estalvi de combustible. S’estima que els vehicles Euro 4 i Euro 5 equipats amb la tecnologia SCR aconsegueixen un estalvi de combustible de fins a un 5%.
 • Tecnologia preparada pel futur. La tecnologia SCR no només compleix amb els nivells d’emissions de l’Euro 4 sinò també els de l’Euro 5.
 • Respectuosa amb el medi ambient.

AutoGas GLP, econòmic i respectuós amb el Medi Ambient

El AutoGas GLP és el combustible alternatiu més extès, amb 15 milions de vehicles que el fan servir arreu del món, des quals 7 milions a Europa. I el seu ús continua extenent-se gràcies als nombrosos avantatges que presenta:
 • Estalvi en el consum
 • Estalvi en la compra (els vehicles AutoGas reben subvencions per part de les Administracions)
 • Estalvi en el manteniment, ja que el motor pateix poc desgast i necessita canvis d’oli menys freqüents
 • Produeix baixes emissions de CO2, NOx i partícules contaminants
 • Gairebé no fa soroll
 • Cap component d’AutoGas està catalogat com a gas d’efecte hivernacle
Autogas